กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 จำนวน 21,605 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
2. ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก
3. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
7,865 อัตรา
1,901 อัตรา
11,838 อัตรา
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com/ ในวันที่ 8 ก.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. – 1 ก.ย. 60
ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

No comments

Powered by Blogger.