สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2560


ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3. นิติกรปฏิบัติการ
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้ ราคาพิเศษ 500 บาท/เดือน ไม่สุ่ม คลิกที่นี่
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com/ ในวันที่ 17 ก.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มิ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
No comments

Powered by Blogger.