กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นักวิชาการพาณิชย์
3. นักวิชาการพาณิชย์(ด้านเคมีเทคนิค)
4. นักวิชาการพาณิชย์(ด้านเทคโนโลยีฯ)
5. นักวิชาการพาณิชย์(ด้านต่างประเทศ)
1 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้ ราคาพิเศษ 500 บาท/เดือน ไม่สุ่ม คลิกที่นี่
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 – 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://ipthailand.job.thai.com/ ในวันที่ 29 มิ.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 มิ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.