กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560

 ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3. นิติกรปฏิบัติการ
4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
6. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
8 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
5 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สนใจติดป้ายโฆษณาตำแหน่งนี้ ราคาพิเศษ 500 บาท/เดือน แสดงตลอดไม่สุ่ม คลิก
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://dwf.job.thai.com/ ในวันที่ 14 ก.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. – 6 ก.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

No comments

Powered by Blogger.