กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 255 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
(ไม่ใช่บรรจุพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
(บรรจุพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

250 อัตรา

5 อัตรา
ต้องผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลางและภูมิภาค
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้ ราคาพิเศษ 500 บาท/เดือน ไม่สุ่ม คลิกที่นี่
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://doae.job.thai.com/ ในวันที่ 17 ก.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. – 10 ก.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.