กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 มิถุนายน 2560

ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
7 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุภูมิภาค
• มีใบประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แลพันธุ์พืช อาคารเอช เอ สเลด ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.dnp.go.th/personnel ในวันที่ 7 ก.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 มิ.ย. 60
ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
No comments

Powered by Blogger.