สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2560 จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2560

 ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์
2. ทนายความ
3. เจ้าหน้าที่การเงิน(นครปฐม)
4. เจ้าหน้าที่การเงิน(ฉะเชิงเทรา)
5. เจ้าหน้าที่บัญชี
6. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(พัฒนาระบบ)
7. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(บริการข้อมูล)
2 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้ ราคาพิเศษ 500 บาท/เดือน ไม่สุ่ม คลิกที่นี่
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 150 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://crownproperty.job.thai.com/ ในวันที่ 23 มิ.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 มิ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2560

No comments

Powered by Blogger.