สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2560

 


ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ป.ตรี)
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ป.โท)
6 อัตรา
6 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุส่วนกลางและภูมิภาค
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 450 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://onec.job.thai.com/ ในวันที่ 7 ก.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. – 22 มิ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
No comments

Powered by Blogger.