สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3. นักวิเทศน์สัมพันธ์ปฏิบัติการ
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
5. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (โยธา)
6. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
7. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
30 อัตรา
2 อัตรา
3 อัตรา
5 อัตรา
2 อัตรา
8 อัตรา
2 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
• มีเงินพิเศษประจำตำแหน่ง
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://oag.job.thai.com/ ในวันที่ 18 มิ.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 5 มิ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

No comments

Powered by Blogger.