กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 197 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
5. เจ้าหน้าที่การเกษตร
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
8. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
9. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
10. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
11. นายช่างสำรวจ
12. เจ้าพนักงานการเกษตร
13. ช่างเขียนแผนที่
14. ช่างสำรวจ
15. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
16. พนักงานพิทักษ์ป่า
17. นักวิชาการป่าไม้
18. นักวิชาการเผยแพร่
19. นิติกร
20. บุคลากร
21. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
22. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
1 อัตรา
5 อัตรา
4 อัตรา
4 อัตรา
8 อัตรา
9 อัตรา
100 อัตรา
17 อัตรา
11 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
10 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
6 อัตรา
3 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุส่วนกลางและภูมิภาค
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมป่าไม้ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://forest.job.thai.com/ ในวันที่ 2 มิ.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 15 23  พ.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

No comments

Powered by Blogger.