กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน จำนวน 155 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1.วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
2.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน(ปวช.)(ทั่วไป)
3.นายช่างรังวัดปฏิบัติกงาน(ปวช.)(ภาคใต้)
4.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน(ปวส.)(ทั่วไป)
5.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน(ปวส.)(ภาคใต้)
5 อัตรา
46 อัตรา
3 อัตรา
94 อัตรา
7 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุส่วนกลางและภูมิภาค
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมที่ดิน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://dol.job.thai.com/ ในวันที่ 15 มิ.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 8 – 30  พ.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน

No comments

Powered by Blogger.