กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นักวิชาการแรงงาน
3. นักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาฯ)
4. นักสถิติ
5. เจ้าพนักงานแรงงาน
6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1 อัตรา
5 อัตรา
3 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
4 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุส่วนกลางและภูมิภาค
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมการจัดหางาน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 280 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://doe.job.thai.com/ ในวันที่ 12 มิ.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 22 – 29  พ.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.