กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 มิถุนายน 2560
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
20 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุส่วนกลาง
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 400 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://dla.job.thai.com/ ในวันที่ 7 ก.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 มิ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
No comments

Powered by Blogger.