กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 มิถุนายน 2560

 
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2. นิติกรปฏิบัติการ
3. นักบัญชีปฏิบัติการ
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
6 อัตรา
3 อัตรา
3 อัตรา
2 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุส่วนกลางและภูมิภาค
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมบัญชีกลาง ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://cgd.job.thai.com/ ในวันที่ 6 ก.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 มิ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการNo comments

Powered by Blogger.