สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนว 345 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
4. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(ด้านอายุเวท)
5. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
10 อัตรา
25 อัตรา
153 อัตรา

33 อัตรา

124 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ปวส. ป.ตรี
• ปฏิบัติงานภูมิภาคทั่วประเทศ
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2202 3555

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com/ ในวันที่ 25 พ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.- 15 พ.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.