สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักทรัพยากรบุคคล
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นักวิชาการพัสดุ
4. นักวิชาการสาธารณสุข
5. นักจิตวิทยา
6. นักรังสีการแพทย์
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
8 อัตรา
9 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุในภูมิภาค
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 4446 5685

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 0 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.korathealth.com/ ในวันที่ 9 พ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 เม.ย. 60
ในวันและเวลาราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.