กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
ตำแหน่งปรากฎตามเอกสารแนบด้านท้าย
19 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• ประกาศไม่ค่อยละเอียดจากหน่วยงาน โปรดติต่อ
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
Advertisement
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพฯ หรือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถานบันครอบครัว ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2306 8746

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 0 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.dwf.go.th/
ตั้งแต่วันที่ 24 – 28  เม.ย. 60
ในวันและเวลาราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ภูมิภาค)

No comments

Powered by Blogger.