กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 เมษายน 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. นายช่างรังวัด
3. นายช่างเทคนิค
4. นักธรณีวิทยา
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2202 3555

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 325 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.dpim.go.th/ ในวันที่ 27 เม.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 11 – 20  เม.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.