กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม 2560
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ป.โท)
2. นักวิชาการคอมพิวเตอณ์
3. บรรณารักษ์
4. เจ้าพนักงานธุรการ
5. พนักงานบริการ
6. พนักงานบริหาร(ขับรถยนต์)
7. พนักงานประจำห้องทดลอง
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
4 อัตรา
8 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• ทำงานในภูมิภาค
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สรุปเนื้อหาลัดเตรียมสอบท้องถิ่น2560
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://dmsc.job.thai.com/ ในวันที่ 9 พ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2 พ.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.