กรมการแพทย์ รับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 126 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 เมษายน 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
ตำแหน่งที่รับสมัครปรากฏตามรายละเอียดด้านล่าง

126 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• มีใบประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของ กรมการแพย์ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://dms.job.thai.com/ ในวันที่ 15 พ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 20 – 26  เม.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการแพทย์

No comments

Powered by Blogger.