กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักสังคมสงเคราะห์
2. นักจิตวิทยา
3. พนักงานคุมประพฤติ
4. นักวิชาการอบรมฯ(ด้านสามัญ)
5. เจ้าพนักงานอบรมฯ(ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
6. เจ้าพนักงานอบรมฯ(ผู้ช่วยแม่บ้าน)
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
8. พนักงานพินิจ (หญิง)
8 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com/ ในวันที่ 27 พ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พ.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.