บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. วิศวกร 5
2. นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
3. พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4
4. วิศวกร 4
5. วิศวกร 4/พนักงานคอมพิวเตอร์ 4
6. นักบริหารงานทั่วไป 4
7. ช่างโทรคมนาคม 3
8. ช่างโทรคมนาคม 3
9. พนักงานพาณิชย์ 4
10. ช่าง 3
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• งานรัฐวิสาหกิจ
• บรรจุในภูมิภาค
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2104 3481

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 0 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.cattelecom.com/ ในวันที่ 15 พ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 4 พ.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

No comments

Powered by Blogger.