กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการ บก.ทท. ประจำปี 2560 จำนวน 68 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นายทหารสัญญาบัตร
2. นายทหารประทวน
18 อัตรา
50 อัตรา
• รับบุคคลพลเรือน
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกองบัญชาการกองทัพไทย ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2575 6073

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 400 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://recruitment2017.rtarf.mi.th/
ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. – 7 เม.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการ บก.ทท. ประจำปี 2560

No comments

Powered by Blogger.