การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 จำนวน 619 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
ตำแหน่งคุณวุฒิปริญญาโท, ตรี, ปวส. (ตำแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
619 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุทั่วประเทศ
• ทดสอบความสามารถด้านภาษา
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 06 3901 6826

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 270 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://pea.job.thai.com/ ในวันที่ 30 พ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 13 – 19  มี.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

No comments

Powered by Blogger.