กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักสำรวจที่ดินปฏิบัติการ
2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
4. นิติกรปฏิบัติการ
5. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
6. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
• ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมพัฒนาที่ดิน ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2941 0761

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com/ ในวันที่ 19 เม.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 15  มี.ค. – 4 เม.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.