กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 74 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. เจ้าพนักงานพัสดุ
3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ
4. นักวิเทศสัมพันธ์
5. นักจัดการงานทั่วไป
6. นักวิชาการเงินและบัญชี
7. นักทรัพยากรบุคคล
8. นิติกร
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
10. นักโภชนาการ
11. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
12. นักวิชาการเผยแพร่
13. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
14. แพทย์แผนไทย
15. แพทย์แผนจีน
16. นักรังสีการแพทย์
17. นักเทคนิคการแพทย์
3 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
16 อัตรา
11 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
11 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
5 อัตรา
9 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ปวส. - ป.ตรี
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2591 7815

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 - 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://dtam.job.thai.com/ ในวันที่ 24 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 15 – 21  มี.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.