กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพันกงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มีนาคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี)
2. นักวิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
3. นักวิทยาศาสตร์(ด้านจุลชีววิทยา)
4. นักวิทยาศาสตร์(ด้านฟิสิกส์)
5. นักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมีอุตสาหกรรม)
6. นักวิทยาศาสตร์(วิศวกรรมเครื่องกล)
8 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ป.ตรี – ป.โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2201 7073

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.dss.go.th/ ในวันที่ 27 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 6 – 24  มี.ค. 60
ในวันและเวลาราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมวิทยาศาตร์บริการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.