กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 มีนาคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นิติกรปฏิบัติการ
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
2 อัตรา
7 อัตรา
4 อัตรา
2 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ปวส.-ป.ตรี
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบก ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2272 8515

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://dlt.job.thai.com/ ในวันที่ 7 เม.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 มี.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.