สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มีนาคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
8 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• ปริญญาโท
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2142 3483

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://cifs.job.thai.com/ ในวันที่ 3 เม.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 มี.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

No comments

Powered by Blogger.