สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
2 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.

ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2553 8111

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://boi.job.thai.com/  ในวันที่ 27 เม.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. – 20 เม.ย. 60
ตลอด  24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.