การประปานครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี 2560 จำนวน 23 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560


1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. วิศวกร (รวมอัตราสำรอง)
2. นักบัญชี
3. ผู้ตรวจสอบ
4. นักประชาสัมพันธ์
5. นักคอมพิวเตอร์
6. นิติกร
7. นักทรัพยากรบุคคล
7 อัตรา
11 อัตรา
3 อัตรา
2 อัตรา
อัตราสำรอง
อัตราสำรอง
• งานรัฐวิสาหกิจ
อัตราสำรองรอเรียกบรรจุ
มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL, IELTS
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของการประปานครหลวง ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2504 0123 ต่อ 2624

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 170 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://mwa.job.thai.com  ในวันที่ 15 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 1 - 15ก.พ. 60
ตลอด  24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี 2560

No comments

Powered by Blogger.