สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนฯ
2. หัวหน้างานบัญชี
3. เจ้าหน้าที่บัญชี
4. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ลูกจ้าง)
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ป.ตรี
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ระบบรับสมัครของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2241 5600

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://mediafund.job.thai.com/ ในวันที่ 3 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 ก.พ. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่

No comments

Powered by Blogger.