กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2. วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ
3. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
4. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
7. นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน
8. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ปวส. – ป.ตรี
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมเจ้าท่า ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2233 1311

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://md.job.thai.com/  ในวันที่ 22 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 31 มี.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

No comments

Powered by Blogger.