องค์การเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 229 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. พนักงาน
 - วุฒิปริญญาตรี
 - วุฒิ ปวส.
 - วุฒิ ปวช.
 - วุฒิ ม.3/ม.6
2. ลูกจ้างชั่วคราว สัญญา 2 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี
 - วุฒิ ปวส.
 - วุฒิ ปวช.
 - วุฒิ ม.3/ม.6
3. ลูกจ้างชั่วคราว สัญญา 1 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี
 - วุฒิ ปวส.
 - วุฒิ ปวช.
 - วุฒิ ม.3/ม.6

22 อัตรา
15 อัตรา
39 อัตรา
4 อัตรา

3 อัตรา
10 อัตรา
26 อัตรา
80 อัตรา

2 อัตรา
5 อัตรา
10 อัตรา
13 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ม.3 – ป.ตรี
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ขององค์การเภสัชกรรม ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2203 8153-5

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 260 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://gpo.job.thai.com/  ในวันที่ 4 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 ก.พ. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว

No comments

Powered by Blogger.