กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 185 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
4. เจ้าหน้าที่การเกษตร
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
7. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
8. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
9. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
10. นายช่างสำรวจ
11. เจ้าพนักงานการเกษตร
12. ช่างเขียนแผนที่
13. ช่างสำรวจ
14. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
15. พนักงานพิทักษ์ป่า
16. นักวิชาการป่าไม้
17. นักวิชาการเผยแพร่
18. นิติกร
19. บุคลากร
20. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
21. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
5 อัตรา
4 อัตรา
4 อัตรา
4 อัตรา
9 อัตรา
99 อัตรา
13 อัตรา
10 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
10 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
7 อัตรา
3 อัตรา
5 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมป่าไม้ ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2561 4292

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://forest.job.thai.com/ ในวันที่ 10 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 ก.พ. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่

No comments

Powered by Blogger.