กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. สอบแข่งขัน (ผ่าน ก.พ.)
 - นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2. สอบคัดเลือก (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)
 - สถาปนิกปฏิบัติการ

1 อัตรา
2 อัตรา

2 อัตรา
• วุฒิ ปวส. - ป.ตรีตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2299 4000

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.dpt.go.th/  ในวันที่ 24 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.  – 16 มี.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.