กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. พนักงานประจำสำนักงาน
2. พนักงานประจำห้องทดลอง
3. เจ้าพนักงานธุรการ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5. ลูกมือช่าง (พิษณุโลก)
6. เจ้าพนักงานการเกษตร (ต่างจังหวัด)
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
4 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ม.ศ.3, ม.3 ปวส.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช บริเวณมหาวิทยาเกษตรศาตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2579 3930-1

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.doa.go.th/ ในวันที่ 13 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 60
ในวันและเวลาราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.