กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 59 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มีนาคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นายสัตวแพทย์
2. นักวิชาการประมง
3. นักวิชาการป่าไม้
4. นักจัดการงานทั่วไป
5. นักวิชาการพัสดุ
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7. นักประชาสัมพันธ์
8. นักวิชาการเงินและบัญชี
9. เจ้าพนักงานธุรการ
10. เจ้าพนักงานพัสดุ
11. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
12. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
13. เจ้าพนักงานประมง
14. นายช่างสำรวจ
15. นายช่างเครื่องกล
16. นายท้ายเรือ
17. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
18. กะลาสี
6 อัตรา
7 อัตรา
6 อัตรา
4 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
9 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา
5 อัตรา
2 อัตรา
5 อัตรา
2 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ม.3 ป.ตรี
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2141 1308

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://dmcr.job.thai.com/ ในวันที่ 17 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มี.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.