กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
สอบแข่งขัน
1. นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ(ป.ตรี)
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

สอบคัดเลือก
1. นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ป.โท)

2 อัตรา
1 อัตรา
10 อัตรา


2 อัตรา
• สอบแข่งขันต้องผ่าน ก.พ.สอบคัดเลือก ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมปศุสัตว์ ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2653 4444 ต่อ 2112

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.dld.go.th  ในวันที่ 10 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 ก.พ. 60
ตลอด  24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

รายละเอียดสอบแข่งขัน

รายละเอียดสอบคัดเลือก

No comments

Powered by Blogger.