กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 207 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3. นักจัดการงานทั่วไป
4. เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ
5. นักวิชาการพัสดุ
6. นิติกร
7. นักวิชาการเงินและบัญชี
8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1 อัตรา
42 อัตรา
78 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
79 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ปวส. – ป.ตรี
• ประจำต่างจังหวัด
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมพัฒนาชุมชน ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2141 3052

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 350 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://womenfund.job.thai.com/  ในวันที่ 28 ก.พ. 60
ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ก.พ. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

No comments

Powered by Blogger.