สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 117 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ*
2. นิติกรปฏิบัติการ
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ*
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
101 อัตรา
8 อัตรา
2 อัตรา
6 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา*
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2219 3600

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 380 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://amlo.job.thai.com/  ในวันที่ 20 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.  – 15 มี.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.