สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ)
4 อัตรา
• ไม่ผ่าน ก.พ.
วุฒิ ปวช. ทุกสาขา
คนพิการตามระเบียบฯ
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2142 1444

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 0 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.ago.go.th ในวันที่ 9 มี.ค. 60
ตั้งแต่ 6 - 24 ก.พ. 60
ในวันและเวลาราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)

No comments

Powered by Blogger.