สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 27 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ด้านพิธีการ)
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ด้านประสานการเมือง)

1 อัตรา

2 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ป.ตรี โท
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2288 4326

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ -https://thaigov.job.thai.com/  ในวันที่ 6 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 27  ม.ค. – 17 ก.พ. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.