สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560 ระดับปริญญาตรี ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
1. ระดับปริญญาตรี
2. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี


• ภาค ก. สำหรับใช้สอบกับสำนักงานศาลยุติธรรมตลอดไป
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานศาลยุติธรรม ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2541 2339

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://op.job.thai.com/
ระดับ ป.ตรี
ตั้งแต่ 30 ม.ค. - 22 ก.พ.  60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ระดับต่ำกว่า ป.ตรี
ตั้งแต่ 6 - 28 ก.พ.  60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

รายละเอียดที่นี่
สำหรับระดับปริญญาตรี

สำหรับระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

No comments

Powered by Blogger.