วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ประจำปี 2560 จำนวน 42 คน สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
(ชายและหญิง ทุนส่วนตัว)
42 คน
• จบมัธยมปลายสายวิทย์-คณิตฯ
GATPAT
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 255 5178

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 350 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ -https://nursepolice.job.thai.com/
ตั้งแต่1 – 15 ก.พ. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

No comments

Powered by Blogger.