กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ
2. นายช่างากลเรือปฏิบัติการ
1 อัตรา
9 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• มีใบประกาศนียบัตรเฉพาะทางเรือ
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า (อาคาร 2 ชั้น 5) ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2233 1311-8

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.md.go.th/ ในวันที่ 24 ก.พ. 60
ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.  – 17 ก.พ. 60
ในวันและเวลาราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกรมเจ้าท่า

No comments

Powered by Blogger.