การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. วิศวกร 5
2. วิศวกร 5 หรือ 6
3. นักบัญชี 5
4. นักบริหารการเงิน 5 หรือ 6
5. นักบัญชี 5 หรือ 6
6. วิศวกร 6
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• งานรัฐวิสาหกิจ
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2253 0561

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 90 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ -https://ieat.job.thai.com/ ในวันที่ 10 มี.ค. 60
ตั้งแต่ 6 - 27 ก.พ.  60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

No comments

Powered by Blogger.