กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล จำนวน 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
ตำแหน่งช่างขุดเจาะบ่อบาดาล สังกัด
1. เขต 1 ลำปาง
2. เขต 2 สุพรรณบุรี
3. เขต 3 สระบุรี
4. เขต 4 ขอนแก่น
5. เขต 5 นครราชสีมา
6. เขต 6 ตรัง
7. เขต 7 กำแพงเพชร
8. เขต 8 ราชบุรี
9. เขต 9 ระยอง
10. เขต 10 อุดรธานี
11. เขต 11 อุบลราชธานี
12. เขต 12 สงขลา

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ม.ปลายขึ้นไป
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2299 3919

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://dgr.job.thai.com/ ในวันที่ 27 ก.พ. 60
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ก.พ. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งช่างขุดเจาะน้ำบาดาล

No comments

Powered by Blogger.