กรมศุลกากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 2 - 23 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นิติกรปฏิบัติการ
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
4. เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
5 อัตรา
5 อัตรา
2 อัตรา
40 อัตรา
3 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
• บางตำแหน่งทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมศุลกากร ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2697 0999

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th/ ในวันที่ 17 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 2 – 23 ก.พ. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศุลกากร

No comments

Powered by Blogger.