กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 44 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นิติกรปฏิบัติการ
2. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
6. เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
8. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
6 อัตรา
1 อัตรา
6 อัตรา
9 อัตรา
6 อัตรา
3 อัตรา
3 อัตรา
10 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมท่าอากาศยาน ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2286 8477

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ -https://airports.job.thai.com/  ในวันที่ 3 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 30  ม.ค. – 20 ก.พ. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


No comments

Powered by Blogger.